Viveen Administratie & Advies Wij tillen u naar een hoger niveau!

Verlenging van lage BTW-tarief op verbouwingen

Profiteer nog van 6%

U kunt langer profiteren van het lagere BTW-tarief van 6% voor de arbeidskosten bij verbouwing en renovatie van bestaande woningen.
Bronnen in Den Haag melden dat het kabinet in het begrotingsakkoord heeft afgesproken om deze maatregel met zes maanden te verlengen.

Om de woningmarkt te stimuleren geldt tijdelijk het BTW-tarief van 6% in plaats van 21% voor de arbeidskosten op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden van een woning (of tuin). Hierbij moet het gaan om een woning die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.
Nieuwe woningen komen hiervoor dus niet in aanmerking.
Het hogere BTW-tarief van 21% zou weer gaan gelden per 1 januari 2015, maar het kabinet lijkt toch van plan om deze maatregel met nog zes maanden te verlengen.

\ Deel dit bericht
Lees verder

Geen bijtelling, dan geen aftrek vergoeding

geen

 

Als door u of een werknemer geen bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak in aanmerking is genomen, mag de vergoeding die betaald is voor het privégebruik niet afgetrokken worden. Dit is onlangs door het gerechtshof aangegeven.

Het kan voorkomen dat u of uw werknemers een vergoeding betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak, bijvoorbeeld omdat ze een grotere auto willen dan dat ze eigenlijk mogen leasen. In deze zaak was sprake van een werknemer die een auto koos die de voor hem geldende normleaseprijs overschreed. Hij betaalde daarom een eigen bijdrage van € 5.724. Dit bedrag werd verrekend met zijn nettosalaris. Er was echter geen sprake van een bijtelling want de man reed niet privé met de auto. Het bedrag bracht hij in aftrek op zijn inkomen uit werk en woning. Dit accepteerde de inspecteur niet.

Eigen bijdrage niet aftrekken in aangifte

De rechter gaf aan dat de vergoeding niet aftrekbaar is omdat er bij  de man geen voordeel voor privégebruik in aanmerking is genomen. Ook was er geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van collega’s die wel rekening moesten houden met de bijtelling. De man mocht de eigen bijdrage dus niet in zijn aangifte inkomstenbelasting aftrekken.

\ Deel dit bericht
Lees verder

Bijtelling nulemissie-auto

tijdelijke verlaging van 7% naar 4%

Het kabinet stelt voor om de bijtelling wegens privégebruik van een nulemissie-auto per 1 januari 2014 tijdelijk te verlagen van 7% naar 4%. Aan de andere kant wordt voorgesteld om de VAMIL niet meer toe te passen, en de KIA af te schaffen ter zake van personenauto's. Dat blijkt uit een nota van wijziging die 4 oktober jl. is ingediend bij de wetsvoorstellen Belastingplan 2014 en Overige Fiscale maatregelen 2014.

Om het gebruik van (semi-)elektrische auto's te bevorderen, bevatten de directe belastingen nu een aantal stimulerende maatregelen, zoals een vrijstelling van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) en van motorrijtuigenbelasting (MRB), een tot 7% verlaagde bijtelling wegens privégebruik, en toepassing van de milieu-investeringsaftrek (MIA), de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het kabinet vindt een evenwichtiger vorm van stimulering gewenst om stapeling te voorkomen. Daarom zijn de genoemde maatregelen voorgesteld aan de Tweede Kamer.

\ Deel dit bericht
Lees verder